danas je 16.7.2024

Najnovije

Kako se GDPR odnosi na privatne iznajmljivače?Jamstvo

16.7.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Ivan Vidas, mag. oec. Turizam je u Hrvatskoj iznimno važna gospodarska grana, a privatni iznajmljivači čine ozbiljni postotak hrvatske turističke ponude, stoga je bitno pitanje kako se GDPR odnosi na njih. Građani, vlasnici soba, apartmana, kuća za odmor, zemljišta za kamp, objekta za robinzonski ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka | Zaštita osobnih podataka profi plus

Medicinska dokumentacijaJamstvo

12.7.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Zaprimili smo službeni, pisani zahtjev od državnog tijela (MUP-a) kojim nas traže dostavu općenitih informacija vezanih za odnos roditelja i djeteta. te "svu raspoloživu medicinsku dokumentaciju djeteta i njegove obrade" Mi smo zdravstevena ustanova te nas zanima sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka ...

Novi Pravilnik o evidencijama radnog vremena i dr. evidencijama o radnicimaJamstvo

8.7.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Ivan Vidas, mag. oec. U Nar. nov., br. 55 od 10. svibnja 2024. objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca koji stupa na snagu 1. listopada 2024. Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka | Zaštita osobnih podataka profi plus

GDPR i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavcaJamstvo

8.7.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Ivan Vidas, mag. oec. Nakon dugog niza godina, donesen je novi propis kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima i koji se naziva Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca (Nar. nov., br. 55/24., dalje: Pravilnik). Pravilnik je objavljen ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka | Zaštita osobnih podataka profi plus

Izrada i vođenje evidencije aktivnosti obradeJamstvo

17.6.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Ivan Vidas, mag. oec. Kad je riječ o evidenciji aktivnosti obrade, voditelj ili izvršitelj obrade, a ne službenik za zaštitu podataka, dužan je voditi evidenciju aktivnosti obrade pod svojom odgovornošću radi dokazivanja usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (dalje: Opća uredba). ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka | Zaštita osobnih podataka profi plus

Napuštanje radnog mjesta za vrijeme radnog vremenaJamstvo

14.6.2024, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Tvrtka smo od 350 radnika. U upravi nas ima 50. Prilikom izlaska unutar radnog vremena, nadređeni na tzv. izlaznici napišu kao razlog izlaska privatno. Je li suprotno GDPR-u odnosno, smije li nadređeni napisati konkretni razlog izlaska npr., odlazak kod liječnika opće prakse radi toga i toga ili je ...

Obrada osobnih podataka zaposlenika putem GPS uređajaJamstvo

12.6.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Ivan Vidas, mag. oec. Svrha prikupljanja i korištenja osobnih podataka koje poslodavac smije zatražiti u svrhu zasnivanja radnog odnosa, tj. podatke koji su nužni za ispunjenje uvjeta iz natječaja kao što su ime i prezime, dokaz o stručnoj spremi koja se traži u natječajnom postupku za određeno radno ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka | Zaštita osobnih podataka profi plus

Izjava radnika o raduJamstvo

10.5.2024, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Imam pitanje u vezi Izjave radnika o radu kod samo jednog poslodavca i izjave/suglasnosti radnika koji kod poslodavca radi u nepunom radnom vremenu ili radi kod više poslodavaca po osnovi dodatnog rada. Moraju li izjave potpisati svi trenutno zaposleni djelatnici kod nas ili samo novo zaposleni te je ...

Video-nadzor prema regulativi GDPR-aJamstvo

8.5.2024, Filip Galić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Filip Galić, dipl. iur. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, odnosno, Opća uredba o zaštiti podataka, odnosno skraćeno GDPR ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka | Zaštita osobnih podataka profi plus

Prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama na temelju odluke o primjerenostiJamstvo

2.5.2024, Kristian Plazonić, dipl.iur., Igor Radelić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Kristian Plazonić, dipl.iur., Igor Radelić, dipl. iur. Sukladno Članku 44. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Ispravak Uredbe, L 127,23.5.2018, 2 i Ispravak Uredbe, L 074 ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka | Zaštita osobnih podataka profi plus
više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije
IZDVAJAMO IZ NAŠE PONUDE
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Digitalizacija računovodstva

U online knjizi Digitalizacija računovodstva saznajte o digitalizaciji poslovanja i napretku svih segmenata rada pa tako i elektroničkog fakturiranja. Društva teže stalnom razvoju svog poslovanja, a poslovne procese unutar društva žele optimizirati i pojednostaviti kako bi se na svakodnevne računovodstvene poslove gubilo što manje vremena. Potrebno je biti u koraku s vremenom, što znači da društvo treba pronaći načine da svoje poslovanje u što većem dijelu prenese u digitalni oblik, uključujući knjigovodstvenu dokumentaciju i računovodstvene procese društva.

Računovodstveno porezni savjetnik

Online časopis za računovođe koji trebaju točne informacije o računovodstvu i porezima, aktualne novosti iz računovodstva i poreza te primjere i rješenja knjiženja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim računovođama, voditeljima računovodstava i financija, računovodstvenim servisima i svim poreznim obveznicima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz računovodstvo, financijsko izvješćivanje i porezne prijave te osobama odgovornima za optimalizaciju poreznih rezultata i poduzetnicima koji donose odluke na temelju računovodstvenih podataka. Novim pretplatnicima su dostupni i svi ranije objavljeni tekstovi!

Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

Online časopis za sve zaposlenike koji trebaju točne informacije o radnom pravu i obračunu plaća, aktualne novosti i zakonske izmjene te primjere i rješenja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim zaposlenicima ljudskih resursa, pravnicima, kadrovskim odjelima, odjelima za obračun plaća i svima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz zakon o radu, zapošljavanje, otkaze, ugovore o radu, JOPPD obrasce, obračune dnevnica itd.

Pripreme i upute za izradu završnog računa

Pripreme i upute za izradu završnog računa je stručna online knjiga namijenjena svim odjelima računovodstva kojima je neizostavan zadatak izrada završnog računa. Brz, točan, precizan i uvijek dostupan pomoćnik sastoji se od online baze podataka potrebnih za ispravnu izradu završnog računa, a sadržaj se svakodnevno nadopunjava sukladno aktualnim temama.

Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Novine u GDPR-u od 1.10.2024.

Predavač: Filip Galić, dipl. iur.

Datum: 23.7.2024

Vrijeme: 10:30 - 11:15

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Novosti u GDPR-u i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

Datum: 13.9.2024

Vrijeme: 10:00 - 10:30

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 15.7.2024
 1 USD1,09 eur (0)
 1 GBP0,84 eur (0)
 1 CZK25,34 eur (0)
 100 JPY172,87 eur (0)
Druge valute

Porezna stopa

Porezni razred

Osnovica

(min 15%; max 23,60%) 

0,01 EUR do 4.200,00 EUR

do 4.200,00 EUR mjesečno (odnosno 50.400,00 eura godišnje)

(min 25%; max 35,40%)

iznad 4.200,00 EUR do neograničeno

iznad 4.200,00 EUR mjesečno (odnosno 50.400,00 eura godišnje)

Visinu poreznih stopa određuju predstavnička tijela jedinica lokalne uprave svojom odlukom, vodeći računa o minimalnim i maksimalnim stopama koje suza svaki porezni razred utvrđene u čl. 19.a  Zakona o porezu na dohodak  (Nar. nov., br. 115/16-114/23). Pri tome od 1.1.2024. godine vrijedi sljedeće:

Jedinica lokalne uprave

Osnovica do 4.200,00 EUR

Osnovica iznad 4.200,00 EUR

 

Niža stopa

Viša stopa

Općina

u granicama od 15% do 22%

u granicama od 25% do 33%

Grad s manje od 30.000 stanovnika

u granicama od 15% do 22,40%

u granicama od 25% do 33,60%

Grad s više od 30.000 stanovnika

u granicama od 15% do 23%

u granicama od 25% do 34,50%

Grad Zagreb

u granicama od 15% do 23,60%

u granicama od 25% do 35,40%

Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
On-line razgovor