• Davanje privoleGarancija

  8.3.2018, Ines Bolkovac, spec.publ.admin., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Što s privolama kada se spajaju dva društva?

  18.3.2019, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Privola ispitanikaGarancija

  1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Rok čuvanja privole?

  4.3.2019, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Privola ispitanikaGarancija

  1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Moraju li komunalna društva tražiti nove privole svojih korisnika?

  16.5.2018, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Baze pretplatnika formirane prije stupanja GDPR odredbe

  27.8.2021, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Rok čuvanja privole?

  14.1.2019, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Mišljenje AZOP-a odnosno na privole ispitanika (GDPR)Garancija

  23.4.2018, Izvor: Agencija za zaštitu osobnih podataka
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Nadzor službenih telefona i mobitela prema GDPR UredbiGarancija

  20.3.2018, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst

  Smijemo li objavljivati imena i fotografije novih zaposlenika?

  23.7.2018, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst

  Što sve treba imati privatna ordinacija opće medicine?

  23.7.2018, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Natječaj za radno mjesto i osobni podaciGarancija

  24.9.2018, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst

  Primjer za razumijevanje korištenja osobnih podataka na temelju privoleGarancija

  7.3.2018, Ines Bolkovac, spec.publ.admin., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Pravila o prikupljanju osobnih podataka u vezi slanja newsletteraGarancija

  29.7.2020, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst

  Obrada osobnih podataka putem kolačića (eng. cookies)Garancija

  6.7.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Slanje pravne dokumentacije na email adresu zaposlenika

  30.8.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Privola za korištenje javno dostupnih podataka

  5.4.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Rokovi čuvanja dokumentacije

  3.9.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Odnose li se pravila GDPR i na podatke prikupljene prije 25.5.2018.?

  11.5.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  GPS praćenje službenog vozilaGarancija

  22.9.2018, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst

  Što su to informacije?Garancija

  1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Što su to informacije?Garancija

  1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  GDPR kod privatnih iznajmljivača soba i apartmanaGarancija

  6.7.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Uvoz podataka iz inozemstva (radnici povezanih društava)

  19.12.2018, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Lista kandidata prijavljenih na oglas za posao

  25.5.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Što sve treba imati privatna ordinacija opće medicine?Garancija

  23.7.2018, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst

  Umetanje letaka uz račune

  4.4.2019, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Prebacivanje osobnih podataka radnika na Cloud tehnologiju s bazom u inozemstvu

  15.10.2021, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Fotografiranje događaja

  6.11.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Platforma za upravljanje privolom odnosno suglasnošću

  16.6.2021, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Privola za davanje podataka kurirskoj službi

  8.3.2019, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst

  Mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podatakaGarancija

  1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Službeni telefoni i službeni mobiteli

  27.6.2018, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Podaci unutar radnog odnosa - I dioGarancija

  10.5.2018, Ines Bolkovac, spec.publ.admin., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Rokovi čuvanja dokumentacije

  5.9.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Objavljivanje fotografija djece na gradskim bazenimaGarancija

  20.9.2018, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst

  Dostava osobnih podataka korisnika usluga Crvenog križa

  8.8.2018, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Smiju li se slati newsletteri na javno dostupne adrese?

  13.12.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Kako najlakše znati možete li obrađivati određeni osobni podatak?Garancija

  6.3.2018, Ines Bolkovac, spec.publ.admin., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Pravo ispitanika na zaborav

  11.3.2019, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst

  Objava osobnih podataka zaposlenika škole na internet stranici škole - GDPR 2018.Garancija

  25.5.2018, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Online razgovor: GDPR - nejasnoće primjene Uredbe u praksi Online razgovorGarancija

  17.10.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  GDPR Online razgovor

  16.5.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  GDPR u selekcijskim postupcima i obradi životopisaGarancija

  1.1.2022, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Podaci unutar radnog odnosaGarancija

  1.1.2022, Ines Bolkovac, spec.publ.admin., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Videonadzor na radnom mjestuVideoGarancija

  1.9.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:00:33
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka

  Fotografiranje događaja

  23.11.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst

  Prosljeđivanje osobnih podataka o djeci trećim osobama od strane školeGarancija

  1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita osobnih podataka
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
   Pošaljite nam povratnu informaciju
  Što mislite o našem portalu?
  Vaša poruka je uspješno poslana.
  Input: