Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka

28.5.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Tvrtka smo kojoj su dodjeljene javne ovlasti u sustavu provedbe veterinarske djeltanosti te su nam povjereni poslovi iz čl. 109. staka 3. Zakona o veterinarstvu te stavka 4. istog članka koje obavljamo temeljem ugovora sklopljenog s Ministrstvom poljoprivrede Upravom za veterianrstvo i sigurnsot hrane. Javne ovlasti za navedene poslove su nam dodjeljene na području Grada Zagreb odosno na području trinaest gradskih četvrti. Navedene poslove obavljamo prema Zakonima i Pravilnicima te naputcima i naredbama koje donosi i propisuje Ministarstvo pljoprivrede.Imamo zaposlenih 35 djelatnika. Pitanje glasi: je li naša tvrtka dužna imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka i da li pri izvršavnju navedenih poslva moramo tražiti privolu za korištenje podataka?

Odgovor:

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka - eng. General Data Protection Regulation – u daljnjem tekstu: Uredba), ne propisuje obvezu imenovanja "službenika za zaštitu podataka" kao načelo i obveza za sve njezine adresate, nego samo kao iznimku za one slučajeve u kojima a) obradu provodi tijelo javne vlasti ili javno tijelo ili b) osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od postupaka obrade koji zbog svoje prirode, opsega i/ili svrha iziskuju redovito i sustavno praćenje ispitanika u velikoj mjeri ili c) osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od opsežne obrade posebnih kategorija podataka na temelju čl. 9. (to su podaci o rasnom, etničkom podrijetlu, političkom mišljenju, vjerskom ili filozofskom uvjerenju, članstvu u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci, podaci koji se odnose na zdravlje, podaci koji se odnose na spolni život ili seksualnu orjentaciju)  i osobnih podataka u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima iz čl. 10. Uredbe. Prema tome, na temelju same Uredbe, službenika za zaštitu podataka se imenuje samo u gore navedenim iznimnim situacijama, a iz podataka koje ste nam dostavili u pitenju, ne proizlazi da biste bili obveznici imenovanja takvog službenika. Biometrijski i podaci o zdravstvenom stanju koje obađujete, većim se dijelom, pretpostavljamo, odnosi na životinje, pa se na takve podatke ne primjenjuje

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: