Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obrada zdravstvenih podataka i kako ih zaštititi u uvjetima pandemije COVID-19

1.12.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Već je sasvim jasno kako je pandemija virusa COVID-19 izazvala dosad neviđene izazove pred zemlje članice EU u pogledu demokracije i ljudskih prava, uključujući izazove u pogledu prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Svakodnevno prikupljanje informacija o zaraženim osobama, njihovim kontaktima, osobama stavljenim u samoizolaciju, o trenutnom zdravstvenom stanju zaposlenika i njihovim nedavnim kretanjima (putovanjima u rizična područja) postalo je dio svakodnevnice, stoga se kao pitanje postavlja što se u ovoj situaciji smatra zakonitom obradom osobnih podataka (osobito zdravstvenih podataka).

 

U tom kontekstu potrebno je istaknuti kako bi obrada osobnih podataka o zdravlju ispitanika trebala biti nužna i proporcionalna, a osobni podaci primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju, sukladno načelima iz članka 5. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

 

Opća Uredba o zaštiti podataka definira osobne podatke kao sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”). Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora, kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Treba istaknuti da GDPR podatke o zdravlju svrstava u tzv. posebnu kategoriju osobnih podataka sukladno članku 9. Osobni podaci koji su po svojoj naravi posebno osjetljive prirode u pogledu temeljnih prava i sloboda zaslužuju posebnu zaštitu jer bi u okviru njihove obrade moglo doći do značajnih rizika za temeljna prava i slobode.

 

Za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. stavka 1. Opće Uredbe. Budući da se u konkretnom slučaju radi o podacima o zdravlju koji predstavljaju posebnu kategoriju osobnih podataka u smislu odredbi Opće uredbe, za njihovu je obradu potrebno i postojanje jedne od iznimaka iz članka 9. stavka 2. Opće uredbe. Za sada ne postoji jedinstveni stav što bi u perspektivi COVID-19 predstavljalo zdravstvene podatke čija je obrada opravdana – niti na razini Republike Hrvatske kao niti na razini EU. Generalno gledajući

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: