danas je 10.12.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Cloud izvan EU

29.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Imamo novog održavatelja sustava sa kojim moramo sklopiti ugovor i uglaviti odredbe GDPR-a. Obzirom da naš novi Izvršitelj ima Cloud izvan EU, molimo da nam samo navedene koji članci iz Uredbe se odnose na navedeno (znamo da nam je čl.28. Uredbe za Cloud unutar EU, te se isti ne odnosi i na Cloud izvan EU)?

Odgovor:

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan