danas je 10.12.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Fotografiranje događaja

6.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Imamo pitanje vezano za fotografiranje. Naše društvo je organizator radionice na razini Europske unije. Sudionici su fizičke osobe iz europskih zemalja i htjeli bi obilježiti radionicu zajedničkom fotografijom polaznika.

Jasno je da je prema Uredbi i samo prikupljanje obrada. Međutim, s obzirom da se fotografija ne bi koristila u druge svrhe, te načela Uredbe, je li potrebno prikupiti privole sudionika za takvo fotografiranje?

Odgovor:

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka - eng. General Data Protection Regulation – u daljnjem tekstu: Uredba), u svom čl. 6. propisuje šest mogućih pravnih temelja obrade osobnih podataka, od kojih je samo jedan od temelja i privola iz čl. 6. st. 1. toč. a) Uredbe koju spominjete u svome pitanju. Ako pretpostavimo da se obrada osobnih podataka (konkretno – biometrijskih podataka putem fotografiranja učinjenog na određenom javnom događaju, "eventu", seminaru, predavanju i slično u organizaciji određenog trgovačkog društva i/ili druge pravne osobe, na komercijalnoj i/ili drugoj osnovi) temelji na privoli iz čl. 6. st. 1. toč. a) Uredbe, moramo pristati na mogućnost da ispitanik u bilo kojem trenutku tu svoju danu privolu povuče, pa se postavlja pitanje što bi u tom slučaju voditelj obrade (društvo koje je organiziralo događaj) morao poduzeti - brisati sve ili