danas je 10.12.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Funkcija službenika za zaštitu podataka

7.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Mora li radnik, unutar poduzeća, koji je imenovan Službenikom za zaštitu osobnih podataka, imati ustrojeno radno mjesto baš za spomenutu funkciju i sukladno propisana zaduženja? Primarno radno mjesto radnika unutar poduzeća je Specijalist poslovne sigurnosti.

Odgovor:

Ne mora. Funkcija službenika za zaštitu podataka iz čl. 37. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive