danas je 25.6.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

GDPR i transferi osobnih podataka u treće zemlje

2.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Kada se osobni podaci prenose iz EU, voditeljima obrade, izvršiteljima obrade ili drugim primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama ne bi smjela biti narušena razina zaštite pojedinaca osigurana Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR ili Uredba) u Uniji. Prijenos bi se mogao obavljati isključivo ako voditelj obrade ili izvršitelj obrade ispunjavaju uvjete utvrđene u odredbama Uredbe vezanim za prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

Uredbom se ne dovode u pitanje međunarodni sporazumi sklopljeni između Unije i trećih zemalja kojima se uređuje prijenos osobnih podataka, uključujući odgovarajuće zaštitne mjere za ispitanike. Države članice mogu sklapati međunarodne sporazume koji uključuju prijenos osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije u onoj mjeri u kojoj takvi sporazumi ne utječu na Uredbu ili bilo koje druge odredbe prava Unije i koji uključuju odgovarajuću razinu zaštite temeljnih prava ispitanika.

Sukladno članku 44. Opće uredbe o zaštiti podataka, svaki prijenos osobnih podataka koji se obrađuju ili su namijenjeni za obradu nakon prijenosa u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, može se odvijati jedino ako voditelj obrade i izvršitelj obrade djeluju u skladu s uvjetima iz poglavlja V. koji vrijede i za daljnje prijenose osobnih podataka iz treće zemlje ili međunarodne organizacije u još jednu treću zemlju ili međunarodnu organizaciju.

Sve odredbe iz ovog poglavlja primjenjuju se kako bi se osiguralo da se ne ugrozi razina zaštite pojedinaca zajamčena ovom Uredbom. Osobni podaci mogu se prenositi u treće zemlje za koje je izdana odluka o primjerenosti (prijenosi na temelju odluke o primjerenosti). Prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji može se odvijati kad Europska komisija donese odluku da treća zemlja, područje, ili jedan ili više određenih sektora unutar te treće zemlje, ili međunarodna organizacija o kojoj je riječ osigurava primjerenu razinu zaštite.

Takav prijenos ne zahtijeva posebno odobrenje. Europska komisija sastavlja i javno objavljuje popis trećih zemalja koje pružaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka i u koje se osobni podaci mogu iznositi bez daljnjih ograničenja.

Ako nije donesena odluka na temelju članka 45. stavka 3., voditelj obrade ili izvršitelj obrade trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji osobne podatke mogu