danas je 25.9.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

GDPR - izrečene dvije upravne novčane kazne AZOP-a u srpnju 2022. godine

18.8.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje: Agencija) izvijestila je na svojim Internet stranicama kako je prošlog tjedna izrekla dvije upravne novčane kazne koje se tiču kršenja Opće uredbe o zaštiti podataka, i to jednom pružatelju telekomunikacijskih usluga te jednom voditelju obrade u sektoru prodajno-servisni centar automobila sa sjedištem u Zagrebu, u ukupnom iznosu od 2,18 milijuna kuna.

Izrečene upravne novčane kazne posljedica su nepoduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti obrade osobnih podataka odnosno neoznačavanja objekta pod videonadzorom čime je došlo do kršenja odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018; dalje: Zakon).

Izricanje upravnih novčanih kazni proizlazi iz zadaće Agencije, da kao samostalno i neovisno državno tijelo, nadzire provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka i obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom, kojim se osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka.

Cilj izrečenih kazni, osim generalne, bio je postignuti i specijalnu