danas je 29.5.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

GDPR - Zašto je bitna neovisna uloga službenika i što znači izraz: "sukob interesa"?

4.3.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Imenovanje službenika za zaštitu podataka obvezno je u 3 slučaja:

- ako obradu provodi tijelo javne vlasti ili javno tijelo (bez obzira na to koji se podaci obrađuju),

- ako se osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje od postupaka obrade koji iziskuju redovito i sustavno praćenje ispitanika u velikoj mjeri,

- ako se osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje od opsežne obrade posebnih kategorija podataka ili osobnih podataka koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela.

Imenovanje službenika mora biti u pisanom obliku i dostavljeno u izvorniku s potpisom i pečatom odgovore osobe na sjedište Agencije za zaštitu osobnih podataka: Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

Funkcija službenika za zaštitu podataka može se obavljati i na temelju ugovora o djelu sklopljenog s pojedincem ili organizacijom izvan organizacije voditelja ili izvršitelja obrade.

Službenik za zaštitu podataka imenuje se na temelju stručnih kvalifikacija, a posebno stručnog znanja o pravu i praksama u području zaštite podataka te sposobnosti izvršavanja njegovih zadaća.

Općom uredbom nije propisana stručna sprema niti struka koju bi službenik trebao imati. Dakle, razina stručnosti nije strogo definirana, no ona mora biti razmjerna osjetljivosti, složenosti i količini podataka koju organizacija obrađuje.

Nužna razina stručnog znanja trebala bi se utvrditi u odnosu na količinu osobnih podataka koju neka organizacija obrađuje, vrste obrade podataka te na potrebnu zaštitu kako bi se osigurala sigurna obrada.

 

Neke od potrebne vještina i stručnost podrazumijevaju:

- stručnost u pogledu nacionalnih i europskih zakona i praksi u području zaštite podataka, uključujući dubinsko razumijevanje Opće odredbe o