Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Kako slati platne liste zaposlenicima?

4.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Sukladno zakonskoj obvezi poslodavac najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, mora radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni (Zakon o radu , čl. 93). Iz razloga smanjenja troškova i ubrzanja poslovnih procesa obračunske platne liste bi se slale automatski iz knjigovodsvene evidencije na službenu email adresu. Krši li ovakvim postupanjem poslodavac na bilo koji način odrebe GDPR-a vezane za zaštitu osobnih podataka zaposlenika?

Odgovor:

S obzirom da je dostava obračunskih listića plaće zakonska obveza poslodaca, kako ste i sami naveli, te se temelji na odredbama čl. 93. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17), prema kojima je poslodavac dužan, najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni, pravna osnova obrade osobnih podataka radnika u tom konkretnom slučaju temelji se na pravnoj osnovi iz čl. 6. st. 1. toč. c) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka - eng. General Data Protection Regulation – u daljnjem tekstu: Uredba), koja propisuje da je riječ o zakonitoj obradi ako je, između ostaloga, "obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade", s tim da se te pravne obveze mogu nalaziti ne samo u pravu Europske unije, nego i pravu države članice kojem poslodavac, kao voditelj obrade, podliježe, a to je u vašem konkretnom slučaju hrvatsko pravo odnosno Zakon o radu. S obzirom da se radi o zakonom propisanoj obvezi, nije nužna privola radnika za takvu obradu podataka, pa se s te strane ovakva vaša obrada osobnih podatka radnika zakonita.

Što se tiče načina dostave obračunskog listića, on zakonom niti drugim

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: