danas je 2.10.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Međunarodni prijenos osobnih podataka

8.11.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

U uvjetima modernog digitalnog gospodarstva međunarodni prijenos osobnih podataka u zemlje izvan Europske unije i međunarodne organizacije postali su neophodni za širenje međunarodne trgovine i međunarodne suradnje. Povećanje takvih tokova dovelo je do novih izazova i zabrinutosti u vezi sa zaštitom osobnih podataka. Prijenosi u treće zemlje i međunarodne organizacije mogu se obavljati isključivo uz puno poštovanje Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, SL EU L119 (Opća uredba o zaštiti podataka; dalje u tekstu: Opća uredba).

Sukladno članku 44. Opće uredbe, svaki prijenos osobnih podataka koji se obrađuju ili su namijenjeni za obradu nakon prijenosa u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju odvija jedino ako, u skladu s drugim odredbama ove Uredbe, voditelj obrade i izvršitelj obrade djeluju u skladu s uvjetima iz poglavlja V. Opće uredbe koji vrijede i za daljnje prijenose osobnih podataka iz treće zemlje ili međunarodne organizacije u još jednu treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Sve odredbe iz ovog poglavlja primjenjuju se kako bi se osiguralo da se ne ugrozi razina zaštite pojedinaca zajamčena Općom uredbom.

Budući da Opća uredba ne daje zakonsku definiciju pojma „prijenos osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju“, bitno je razjasniti taj pojam. Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) je objavio nacrt novih smjernica – Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR. Cilj ovih smjernica je objasniti kada u kontekstu obrade osobnih podataka dolazi do prijenosa osobnih podataka u treću zemlju, kako to određuje Opća uredba u poglavlju V.

Prema smjernicama, tri kriterija treba uzeti u obzir kako bi se utvrdilo dolazi li u kontekstu pojedine aktivnosti obrade do prijenosa osobnih podataka u treću zemlju:

  1. Aktivnost obrade na strani voditelja ili izvršitelja obrade koji izvozi podatke je u opsegu primjene Opće uredbe.
  2. Voditelj ili izvršitelj obrade koji izvozi podatke šalje ili čini dostupnima osobne podatke uvozniku podataka (npr. drugi voditelj, zajednički voditelj ili izvršitelj obrade u trećoj zemlji).
  3. Uvoznik podataka je u trećoj zemlji ili je međunarodna organizacija, neovisno o tome jesu li ostale aktivnosti obrade tog uvoznika podataka u opsegu primjene Opće uredbe.

 

Ako su kumulativno ispunjena sva tri navedena kriterija, radi se o prijenosu osobnih podataka u treću zemlju te se primjenjuju odredbe članaka 44.-50. Opće uredbe (poglavlje V.), tj. i