danas je 10.12.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Mora li d.o.o. sa 21 zaposlenim voditi zbirku osobnih podataka?

6.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Naša tvrtka je registrirana kao d.o.o. te imamo 21 djelatnika. Jesmo li obvezni voditi zbirku osobnih podataka?

Odgovor:

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18.) ne propisuje obvezu vođenja zbirke osobnih podataka. Međutim, Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s