danas je 10.6.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Nove upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka za kršenje prava zaštite osobnih podataka

15.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Agencija za zaštitu osobnih podataka izrekla je u ožujku 2022. godine nove dvije upravne novčane kazne koje se tiču kršenja Opće uredbe o zaštiti podataka, i to jednom društvu iz područja energetskog sektora te jednom trgovačkom lancu, u ukupnom iznosu od 1,6 milijuna kuna.

Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje: Agencija) izvijestila je na svojim stranicama kako je izrekla dvije upravne novčane kazne u ukupnom iznosu od 1,6 milijuna kuna i to zbog nedostavljanja kopije osobnih podataka na zahtjev ispitanika, odnosno zbog nepoduzimanja odgovarajućih mjera sigurnosti obrade osobnih podataka, čime je došlo do kršenja odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/2018; dalje: Zakon).

Izricanje upravnih novčanih kazni proizlazi iz zadaće Agencije, da kao samostalno i neovisno državno tijelo, nadzire provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka i obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom, kojim se osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka. Cilj izrečenih kazni, osim generalne, bio je postignuti i specijalnu prevencija, na način da se predmetni voditelji obrade osobnih podataka u budućnosti odvrate od sličnog kršenja Opće uredbe o zaštiti podataka te kako bi svi voditelji/izvršitelji obrade postali svjesni nužnosti poštivanja propisa o zaštiti osobnih podataka, a osobito u dijelu poštivanja prava ispitanika, koja su temelj čitavog normativnog okvira o zaštiti osobnih podataka.

 

Upravna novčana kazna zbog nedostavljanja kopije osobnih podataka na zahtjev ispitanika

Upravna novčana kazna u iznosu od 940.000,00 kuna izrečena je voditelju obrade odnosno društvu iz