danas je 2.10.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Novi Zakon o elektroničkim komunikacijama

20.7.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Podsjećamo kako je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 3. lipnja 2022. usvojila i u hitni postupak u Sabor uputila Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, kojim je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2018/1972 o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (EECC), a koja predstavlja sveobuhvatnu reformu regulatornog okvira Europske unije (EU) u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

Početkom srpnja 2022. godine Hrvatski sabor je, natpolovičnom većinom glasova svih zastupnika, donio novi Zakon o elektroničkim komunikacijama, kojim će se potaknuti daljnja ulaganja i omogućiti ubrzani razvoj elektroničkih komunikacijskih mreža te osigurati dostupnost mreža velikog kapaciteta, kao i 5G mreža za građane i gospodarstvo.

Zakon stoga predstavlja zakonsku mjeru iz Programa Vlade za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU-a za ovu godinu, kao i indikator iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., a uređuje pitanja poput obveza operatora koji do sada nisu bili predmet regulacije, a pružaju usluge putem interneta, bez vlastite mreže i infrastrukture, zatim uređuje postupak procjene sigurnosnog rizika proizvođača i dobavljača opreme za elektroničke komunikacijske mreže, te stvara zakonsku osnovu za prikupljanje i