Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obrada u kontekstu zaposlenja

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.2 Obrada u kontekstu zaposlenja

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Prema uvodnom tekstu Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), pravom države članice ili kolektivnim ugovorima, uključujući „ugovore o radovima“, mogu se predvidjeti posebna pravila za obradu osobnih podataka zaposlenika u kontekstu zaposlenja, posebno za uvjete pod kojima se osobni podaci u kontekstu zaposlenja mogu obrađivati na temelju privole zaposlenika, za potrebe zapošljavanja, izvršavanja ugovora o radu, uključujući ispunjavanje zakonski propisanih obveza ili obveza propisanih kolektivnim ugovorima, za potrebe upravljanja radom i njegova planiranja i organizacije, jednakosti i različitosti na radnom mjestu, zdravlja i sigurnosti na

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: