danas je 29.5.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Očitovanje AZOP-a u vezi ugovora o obradi osobnih podataka između voditelja obrade i izvršitelja obrade

4.10.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pojmovi voditelja obrade, zajedničkog voditelja obrade i izvršitelja obrade imaju presudnu ulogu u primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 jer određuju tko je odgovoran za sukladnost s različitim pravilima o zaštiti podataka i kako ispitanici mogu ostvariti svoja prava u praksi.

 

Precizno značenje tih pojmova i kriteriji za njihovo pravilno tumačenje moraju biti dovoljno jasni i dosljedni u cijelom Europskom gospodarskom prostoru (EEA). Pojmovi voditelja obrade, zajedničkog voditelja obrade i izvršitelja obrade istodobno su funkcionalni pojmovi, jer im je cilj podjela odgovornosti prema stvarnim ulogama dionika, i autonomni pojmovi jer ih treba tumačiti uglavnom u skladu s pravom EU-a o zaštiti podataka.

 

Voditelj obrade mora angažirati samo one izvršitelje obrade koji pružaju zadovoljavajuća jamstva za provedbu prikladnih tehničkih i organizacijskih mjera tako da obrada bude sukladna sa zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka. Elementi koji se uzimaju u obzir mogu biti stručno znanje izvršitelja obrade (npr. tehnička stručnost s obzirom na sigurnosne mjere i povrede podataka); pouzdanost izvršitelja obrade; resursi izvršitelja obrade i njegova sukladnost s odobrenim kodeksom ponašanja ili mehanizmom certificiranja.

 

Zajednički voditelji obrade dužni su na transparentan način utvrditi i