danas je 10.12.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak evidencije o prijenosu osobnih podataka

24.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE     

 

Ime i adresa tvrtke: _____________________________________________________

 

EVIDENCIJA O PRIJENOSU OSOBNIH PODATAKA 

Kome se prenose osobni podaci

Koji se podaci prenose

Kada su bili preneseni

Na temelju čega su bili preneseni