Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak izjave o povjerljivosti

29.5.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

Ogledni primjerak izjave o povjerljivosti

 

 

________d.d. Rijeka,________

 

Rijeka, ___________,__

 

 

I Z J A V A

o povjerljivosti

 

kojom Ja _____________ OIB: ___________ kao osoba zaposlena u ________ d.d. Rijeka, ____ na poslovima ____________ izjavljujem da podaci koje saznam izravnim ili neizravnim putem u obavljanju svog posla od klijenata (poslovnih partnera) su strogo povjerljivi.

 

Ovom izjavom o povjerljivosti  izričito izjavljujem da sve podatke o  klijentima (poslovnim partnerima) koji će mi tijekom rada na navedenim poslovima prikupljanja, obrade i korištenja  podataka biti dostupni neću iznositi u javnosti, niti ih na drugi način učiniti dostupnim trećim osobama osim  ako je to određeno zakonom.

 

Ovom izjavom o povjerljivosti prihvaćam da u slučaju zlouporabe podataka o klijentima (poslovnim partnerima) isto se ima smatrati kao teško kršenje obveza iz ugovora o radu iz kojeg razloga

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: