danas je 10.12.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u javnoj ustanovi

7.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

 

SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA RIJEKA

Frana Supila 11

51000 Rijeka

KLASA:

URBROJ:

Rijeka, 25. svibnja 2018. godine                 

 

 

Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) [1] i članka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br.42/18.) ravnatelj donosi

 

O D L U K U

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 

 

Članak 1.

 

Iva Ivić, zaposlena na radnom mjestu tajnice škole, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Ekonomskoj školi Rijeka. 

 

 

Članak 2.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka[2]:

 

  • informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679  te drugim odredbama Unije i  Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
  • prati poštovanje[3] Uredbe (EU) 2016/679  te drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti