danas je 16.7.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak Pravilnika o poslovnoj tajni

28.2.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

 

Direktor tvrtke .................................................... je dana ........................ donio sljedeći

PRAVILNIK O POSLOVNOJ TAJNI


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovaj Pravilnik definira pojam poslovnih tajni i postupaka, mjera za utvrđivanje, korištenje i zaštitu profesionalne tajne.

Članak 2.

Poslovna tajna je svaka informacija u materijalnom ili nematerijalnom obliku, koja tvrtki nudi konkurentnu prednost nad drugim pojedincima i tvrtkama koje djeluju u tom području.

 

Informacije su poslovne tajne dok se ne ispuni jedan od uvjeta iz iz ovog članka. Kao poslovna tajna  ne smatraju se podaci (barem jedan uvjet mora biti ispunjen):

 

  • koji su javno poznati ili su postali javno poznati, na dan kada su informacije postale javno poznate;
  • čije otkrivanje predstavlja radnju nepoštenog tržišnog natjecanja i kršenje poreznog, kaznenog ili drugog propisa ili ako je takav podatak počinjenje djela  kaznenog, poreznog ili drugog pravnog ili upravnog postupka;
  • koji imaju naznaku »nije poslovna tajna«;
  • do kojih konkurentna tvrtka ili pojedinac dođu na zakoniti način;
  • koje zaposleni steknu u okviru općeg obrazovanja, a ne odnose se na tvrtku.

 

Članak 3.

Na podacima koji su klasificirani kao poslovna tajna to se navodi na vidljivom odnosno istaknutom  mjestu s oznakom "poslovna tajna" ili "povjerljiva". Ako je informacija u elektroničkom obliku, oznaka „povjerljivo” ili „poslovna tajna”, nalazi se na početku datoteke, ili kao prozor s upozorenjem prije otvaranja datoteke.

Ako se dokument sastoji od nekoliko listova, oni se moraju grupirati na takav način da  otkrivanje svakog lista bude spriječen. U slučaju da postoji mogućnost otkrivanja pojedinačnih listova, takvi listovi također trebaju biti označeni kao "poslovna tajna" ili "povjerljivi".
Oznaka "povjerljivo" kao vrsta poslovne tajne obuhvaća osobne podatke pojedinih fizičkih osoba ili podatke namijenjene komunikaciji samo između