danas je 22.4.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak Pravilnika o predstavljanu tvrtke prema društvenim medijima – društvenim mrežama

5.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Temeljem članka 26. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14., 127/17. i 98/19.), direktor ________d.d., Koprivnica, ___________ (dalje: Tvrtka)  dana  ____. ______, 2021. godine donosi

 

P R A V I L N I K

 

 o predstavljanju _________ d.d.  prema društvenim medijima – društvenim mrežama

 

 

Članak 1.

Društveni mediji – društvene mreže (u nastavku: društveni mediji)  predstavljaju veliku internetsku zajednicu u kojoj se kupci, partneri, dobavljači i dioničari okupljaju kako bi dijelili informacije, promovirali proizvode i usluge te razmjenjivali mišljenja i iskustva.

Društveni medij kao oblik elektroničke komunikacije   omogućuje stvaranje internetskih zajednica, razmjenu znanja, mišljenja, te privatnih i javnih poruka.

Tvrtka  prepoznaje ograničenja i rizike društvenih medija posebice vezano za  utjecaj na robnu marku, ugleda u javnosti i temeljne vrijednosti Tvrtke.

Ovim Pravilnikom  Tvrtka postavlja okvir smjernica i postupanja  glede društvenih medija.

Članak 2.

Svrha ovog Pravilnika  je dati smjernice i postupanje tvrtke u odnosu na društvene medije, definirati pravila koja se primjenjuju na korporativnu i osobnu upotrebu društvenih medija te objasniti stegovne  mjere Tvrtke u slučaju kršenja pravila u odnosu na predstavljanje Tvrtke prema društvenim medijima.

Radnici koji su odgovorni za