danas je 16.7.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak Pravilnika o snimanju telefonskih razgovora

28.2.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

Na temelju članka 5. i 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.) i  članka __.  Pravilnika o zaštiti osobnih podataka  direktor _______________ d.d.  donosi

 

PRAVILNIK
o snimanju telefonskih razgovora

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuju način korištenja sustava za snimanje i pohranjivanje telefonskih razgovora,  postupanje s snimkama i nadzora nad njihovom uporabom.

 

SVRHA  UVOĐENJA SNIMANJA

Članak 2.


Sustav za snimanje telefonskih razgovora se postavlja s svrhom da se pomoću njega 

 

(navesti svrhu snimanja telefonskih razgovora)

 

Snimanje primljenih telefonskih poziva provodi se na telefonski broj 

 

(navesti točno o kojem se telefonskom broju radi)

 

Telefon je instaliran u prostorijama _______________________________________________

                                                                                             (odrediti točnu lokaciju telefona)

i koristi se samo u svrhu poziva na gore navedeni broj telefona. Telefonski brojevi se ne smiju koristiti u neke druge svrhe, a poglavito za privatne pozive.

Članak 3.


Svrha iz članka 2. ovog Pravilnika  ne može se postići blažim mjerama.

Članak 4.


Direktor na temelju članka __. Pravilnika o zaštiti osobnih podataka u ___________________

                                                                                                                         (naziv tvrtke)

imenuje ovlaštenog zaposlenika odgovornog za rad sa sustavom za snimanje telefonskih razgovora i obradu osobnih podataka dobivenih kroz taj sustav.

 

Ovlašteni zaposlenik mora biti propisno osposobljen za upravljanje i uporabom sustava. S uređajem se mora pozorno rukovati u skladu s tehničkim uputama.

 

Budući da sustav za snimanje ne omogućuje praćenje obrade, ovlašteni zaposlenik je dužan voditi ručno evidenciju pristupa sustavu. Zapisnik mora sadržavati sljedeće podatke: tko im pristupa, kada se pristupa, s kojom se svrhom pristupa i popis nazočnih članova povjerenstva za pregled snimke. Zapisnik također bilježi eventualnu produkciju kopije snimke na medij za prijenos.

PROVEDBA SNIMANJA

Članak 5.

O uvođenju snimanja urgentne telefonske linije moraju zaposleni radnici biti pisano obaviješteni. Za obavještavanje zaposlenika odgovoran je direktor. 


Pisana obavijest mora sadržavati objašnjenje o tome što se snima, za koju svrhu i na koliko se dugo podaci pohranjuju.

 

Članak 6.


O provedbi snimanja telefonskih razgovora, moraju biti obaviješteni pozivatelji kad pozivaju telefonski broj, koji je naveden u članku 2. ovog Pravilnika. 

 

Obavijest pozivatelja obavlja se automatski objavljujući obavijest odmah nakon uspostave telefonske veze. Automatska tajnica  mora pozivatelju dati na znanje činjenicu da se razgovor snima, kao i cilj obrade, odnosno ono što je potrebno za razgovor ili snimanje te zašto će se snimka koristiti.

 

Članak 7.

 

Za evidenciju snimanja telefonskih razgovora se u _________________________________

                                                                                                        (naziv tvrtke)

 

 ustrojava katalog zbirke osobnih podataka. Za prikupljanje osobnih podataka vezanih za snimanje telefonskih razgovora odgovoran je ovlašteni zaposlenik.

 

Zbirka osobnih podataka sadrži (navesti podatke snimljene od strane sustava za snimanje telefonskih razgovora npr.):


- zvučni isječak pozivatelja i pozvane osobe,
- nadnevak snimanja,
- vrijeme početka snimanja,
- vrijeme završetka razgovora,
- trajanje razgovora,
- telefonski broj pozivatelja

Članak 8.


Snimke poziva na telefonski broj se čuvaju ___ dana / mjeseci / godina (ovaj