danas je 10.12.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak ugovora o obradi osobnih podataka

19.2.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

 

UGOVOR O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

 

I. UGOVORNE STRANE

 

1.___________________, OIB: ___________________, kao voditelj zbirke osobnih podataka

 

2. ___________________,OIB: ___________________,kao izvršitelj obrade osobnih podataka

 

II. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ugovora odnosi se na:

  • izrada plaće za zaposlene,
  • održavanje programske opreme - softvera,
  • održavanje strojne opreme računala – hardwera, koje voditelj zbirke osobnih podataka ugovorno povjerava izvršitelju obrade osobnih podataka,
  • uništenje obrađenih podataka,
  • pružanje računalne usluge „u oblaku (cloud computing)“,
  • provođenje video nadzora i održavanje sustava video nadzora,
  • izrada platnih naloga (tiskanje uplatnica),
  • ....

               

Ovim ugovorom voditelj zbirke osobnih podataka predati će izvršitelju obrade osobnih podataka dio zbirke ____________________ (navesti nazive svih zbirki osobnih podataka).

 

 

 

III. NAČIN  OBRADE PODATAKA

Članak 2.

Ovim ugovorom stranke se slažu da način obrade osobnih podataka, postupci i mjere za njihovo osiguranje budu u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

IV. MJERE I POSTUPCI KOJI SE ODNOSE NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Članak 3.

Izvršitelj obrade osobnih podataka  je registriran za obavljanje računovodstvene