danas je 22.4.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak ugovora o zaštiti poslovne tajne

19.2.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE


________________________________
(u daljnjem tekstu: naručitelj projekta)

i
________________________________
(u daljnjem tekstu: izvoditelj projekta)

sklopili su sljedeći

UGOVOR O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE

I.


Ovaj Ugovor propisuje obveze i prava obiju strana u trenutku prije sklapanja glavnog ugovora za projekt, a koji se odnosi na zaštitu podataka, koji će ugovorne strane razmijeniti s ciljem pripreme i prezentacije projekta.

 

Iako ovaj Ugovor ne predstavlja predugovor, ugovorne strane  će  nastojati surađivati ​​što je više moguće u izradi projekta do sklapanja glavnog ugovora.

 

Kod izrade projekta potrebno je da ugovorne strane odredu način zaštite podataka (u daljnjem tekstu: povjerljivih informacija) koji predstavljaju cjeloviti skup podataka o projektu, kao i da odredu osobe koje će biti odgovorne za zaštitu povjerljivih informacija i imati  pristup povjerljivim informacijama.  

 

II.


Povjerljive informacije u smislu ovog Ugovora smatraju se:

 

  • svi podaci koje jedna ugovorna strana svjesno prenosi drugoj ugovornoj stranci u vezi s izradom i prezentacijom projekta;
  • sve informacije koje jedna ugovorna strana dobiva od druge ugovorne strane u razgovorima vezanim uz stvaranje projekta ili koje jedna ugovorna strana