danas je 22.4.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Osoba za zaštitu privatnosti radnika prema ZOR-u

21.6.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

ZOR spominje osobu za zaštitu privatnosti radnika i članak 29. Zanima me je li to osoba za zaštitu osobnih podataka? Imamo imenovanu osobu za zaštitu podataka i objavljene njene podatke na web stranici, no nemamo imenovanu posebnu osobu za zaštitu privatnosti (po meni je to ista funkcija).

Odgovor:

Odredbom čl. 29. st. 6. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19.) propisano je da je „Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, dužan imenovati osobu koja mora uživati povjerenje radnika i koja je osim njega ovlaštena nadzirati prikupljaju li se, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama osobni podaci u skladu sa zakonom“.

Odredbama čl. 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju