danas je 10.12.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Podaci o sindikalnom članstvu

8.4.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

U čl. 189. ZOR-u je navedeno da je na zahtjev i u skladu s uputama sindikata, a uz prethodnu pisanu suglasnost radnika koji je član sindikata, poslodavac dužan obračunavati i iz plaće radnika ustezati sindikalnu članarinu te je redovito uplaćivati na račun sindikata.

Kako se podaci o sindikalnom članstvu smatraju posebnom kategorijom osobnih podataka za