Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravna osnova glede nadzora službene elektroničke pošte

25.5.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Sukladno članku 2. stavku 1. točki 11. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ br. 73/08., 90/11., 133/12., 71/14. i 72/17.)  stoji da je elektronička pošta svaka tekstovna, glasovna, zvučna ili slikovna poruka odaslana javnom komunikacijskom mrežom, koja se može pohraniti u mreži ili u terminalnoj opremi primatelja poruke sve dok je primatelj ne preuzme.

U radnom odnosno poslovnom okruženju sve je manje zamislivo, poglavito u nekim poslovnim djelatnostima bilo kakva poslovna aktivnost bez postojanja elektroničke pošte. Stoga svaki ozbiljan poslodavac ima ne samo jednu nego i više elektroničkih pošti od koji su većina  povezane s određenom osobom radnika. Takvu elektroničku poštu, koja u svom sastavnom dijelu osim imena i prezimena radnika ima i (u nastavku, primjerice hrvoje.horvat@jadranskiprojekti.hr ) naziv tvrtke, predmnijevamo kao službenu elektroničku poštu.

Kad je u pitanju službena elektronička pošta odnosno službeni e-mail na poslodavcu je da odredi pravila postupanja s istom. Ponajprije  da bi se u budućnosti prevenirala svaka moguća neugodna situacija, kako po radnika koji je korisnik službene elektroničke pošte, tako i poslodavca. Najbitnije, kao i kod bilo koje druge obrade osobnog podataka je da poslodavac ima privolu radnika o nadziranju službene elektroničke pošte. Osim toga nameće se i postojanje određenog pravnog akta, primjerice postojanje Pravilnika o nadzoru i korištenju službene (alt. poslovne) elektroničke pošte. Kada je radnik upoznat o postojanju navedenog pravilnika, a uz to je dao i privolu da se njegova službena elektronička pošta može nadzirati to automatski znači da se poslodavac osigurao o bilo kakve nepovoljne situacije po njega, kao što je primjerice pravo na naknadu štete zbog nedopuštenog nadziranja elektroničke pošte, pa bila ona i službena.                      

Spomenuli smo pravnu osnovu nadziranja službene elektroničke pošte u „kućnom“ pravilniku. Kako svaki pravilnik ima pravno uporište u nekom zakonu tako ga ima primjerice i  Pravilnik o nadzoru i korištenju službene elektroničke pošte. To pravno uporište je i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18.)[1], ali ponajprije je to ipak Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: