danas je 16.7.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Prikupljanje i objavljivanje podataka o maloljetnicima (učenicima)

24.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Molimo Vas odgovor oko prikupljanja i objavljivanja podataka o maloljetnicima (učenicima). Na što se mora obratiti pažnja, koji podaci se smiju objavljivati i na koji način?Konkretno će se obrađeni podaci koristiti za potrebe istraživanja i izrade stručnog - specijalističkog rada naše djelatnice. Podaci koji će se koristiti su općeniti šifrirani, isključuju identifikacijske podatke o učeniku, a uključuju opće podatke (spol, školu, razred, dijagnozu, vrstu potvrde i sl.).U istraživanju će se uspoređivati prikupljeni rezultati - podaci tijekom protekle 2018. god. s podacima iz aktualne 22/2023., a konačni rad će se objaviti unutar ustanove Zavoda i izvan. Tražene podatke djelatnica bi prikupila iz postojeće aplikacije elektroničkog kartona/kartoteke Službe za školsku medicinu u kojoj su upisani svi podaci o učenicima i aktivnostima koje se provode, a iz koje se također izdaju uputnice, mišljenja i potvrde kao i potrebna izvješća i evidencije. U predmetnim evidencijama je omogućena filtracija podataka. Slična istraživanja su već rađena unutar ustanove i drugih Zavoda, na temelju kojih su objavljeni stručni radovi.

Odgovor:

Sukladno propisima iz područja zaštite osobnih podataka, djeca (maloljetnici) zaslužuju posebnu zaštitu u pogledu obrade njihovih osobnih podataka budući da mogu biti manje svjesna rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom njihovih osobnih podataka.

O najboljem interesu djeteta prvenstveno bi trebali brinuti njegovi roditelji/skrbnici, ali i nadležne institucije i ostali subjekti, kao i društvo u cjelini.

Škola kao voditelj obrade osobnih podataka mora poštivati standarde i načela iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), vodeći računa da svrha u koju se osobni podaci obrađuju bude zakonita i opravdana te da za obradu osobnih podataka postoji pravna osnova (članak 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Načela obrade osobnih podataka kojih se škola kao voditelj obrade mora pridržavati prilikom obrade osobnih podataka (članak 5. Opće uredbe o zaštiti podataka):

  • načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti,
  • načelo ograničavanja svrhe,
  • načelo smanjenje količine podataka,
  • načelo točnosti,
  • načelo