danas je 25.6.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Prikupljanje informacija i osobnih podataka za EU digitalnu potvrdu

13.12.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Odgovor:

Od poslodavca smo dobili privole na potpis, a odnose se na to da voditelj obrade može prikupljati informacije i osobne podatke za EU digitalnu potvrdu, sve u svrhu osiguranja provođenja mjera za sprječavanje širenja epidemije te osiguranje za redovito obavljanje poslova kod poslodavca. Jesu li radnici dužni potpisati ovu privol, a ako nisu mogu li zbog toga proizaći sankcije?

 U konkretnom slučaju se radi o prikupljanju i obradi osobnih podataka temeljem članka 6. stavak 1. točka c. Opće uredbe o zaštiti podataka koji propisuje da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.

Također, člankom 9. stavak 2. točka b. Opće uredbe koji regulira obradu posebnih kategorija osobnih podataka propisano je da je takva obrada dopuštena ukoliko je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava voditelja obrade ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Unije ili prava države članice ili kolektivnog ugovora u skladu s pravom države članice koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika.

Ovdje je pravni temelj za obradu takvih podataka u članku 28. Zakona o radu koji propisuje obvezu poslodavca prema kojoj je isti dužan pribaviti i održavati postrojenja, uređaje, opremu, alate, mjesto rada i pristup mjestu rada, te organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja radnika, u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima i naravi posla koji se obavlja.

Potpisivanje privole nije obveza radnika, te svaki od radnika slobodno i samostalno odlučuje da li će istu potpisati ili ne. U slučaju odbijanja, poslodavac može, ukoliko je to regulirano njegovim internim aktima, izreći radniku određenu sankciju.

U nastavku se nalazi mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka vezano za obradu osobnih podataka o zdravlju radnika od strane poslodavca u kontekstu situacije izazvane pandemijom koronavirusa:

„Nastavno na upit vezan uz obradu osobnih podataka o zdravlju radnika od strane poslodavca Agencija se, u kontekstu trenutne izvanredne situacije izazvane COVID-19 virusom, očituje kako slijedi:

Prvenstveno ističemo kako je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. stavka 1. Opće Uredbe.
Dodatno, budući da se u