danas je 3.3.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Smiju li se slati newsletteri na javno dostupne adrese?

13.12.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Imam jedno pitanje što se tiče upisivanja info@xxxx.yy adresa u bazu za newsletter i GDPRa-a. Smijemo li generičke, info email adrese ubaciti u bazu za slanje newslettera? To su javno dostupne adrese. Je li to uredu?

Odgovor:

Sukladno GDPR Uredbi, osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, pa tako i adresa elektroničke pošte predstavlja osobni podatak ispitanika (fizičke osobe). Slijedom navedenog, s podatkom o adresi elektroničke pošte nužno je postupati sukladno odredbama GDPR Uredbe, koja propisuje osiguravanje odgovarajuće sigurnosti osobnih podataka, zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Pojedinu adresu elektroničke pošte voditelj obrade može koristiti u zakonitu svrhu sve dok postoji privola fizičke osobe na koju se predmetna adresa elektroničke pošte odnosi.

Sukladno mišljenju Agencije za