danas je 10.6.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Što je europska podatkovna strategija?

1.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Europska Komisija je u veljači 2020. predstavila dokument pod nazivom Europska strategija za podatke, kao dio svoje digitalne strategije, čiji je cilj omogućiti Europi da postane najprivlačnije, najsigurnije i najdinamičnije svjetsko gospodarstvo vođeno podacima – omogućiti joj da iskoristi potencijal podataka kako bi donosila bolje odluke i poboljšala živote svih svojih građana. U njoj se navodi niz mjera politike i ulaganja potrebnih za postizanje tog cilja. Europskim načinom postupanja s podacima osigurat će se da više podataka postane dostupno za iznalaženje rješenja za društvene izazove i za uporabu u gospodarstvu, uz istodobno poštovanje i promicanje naših zajedničkih europskih vrijednosti.

Cilj je europske podatkovne strategije da EU ima vodeću ulogu u podatkovnom društvu. Uspostava jedinstvenog tržišta za podatke omogućit će njihov slobodan protok unutar EU-a i između sektora u korist poduzeća, znanstvenika i državnih uprava. Ljudima, poduzećima i organizacijama treba omogućiti da donose bolje odluke na temelju uvida dobivenih iz neosobnih podataka, koji bi trebali biti dostupni svima. To će društvu pomoći da maksimalno iskoristi inovacije i tržišno natjecanje te da osigura koristi od digitalne dividende za sve. Ta digitalna Europa trebala bi odražavati najbolje od Europe i biti otvorena, pravedna, raznolika, demokratska i samouvjerena.

Naime, osim sve veće količine podataka i tehnoloških promjena do kojih je došlo u zadnjem desetljeću, ovim je Dokumentom Europska komisija istaknula važnost podataka za gospodarstvo i društvo. Podaci su pokretač gospodarskog razvoja: oni su temelj mnogih novih proizvoda i usluga, pokretač produktivnosti i poboljšanja resursne učinkovitosti u svim gospodarskim sektorima te omogućuju personaliziranije proizvode i usluge, bolje oblikovanje politika i unapređenje usluga državnih tijela.

Ključan su resurs za nova perspektivna poduzeća te mala i srednja poduzeća (MSP-ove) u razvoju proizvoda i usluga. Dostupnost podataka izrazito