danas je 10.12.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Što s privolama kada se spajaju dva društva?

18.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Činjenično stanje:

Društvo ABC i društvo XYZ su povezana društva (auto kuće) i svako društvo kao voditelj obrade prikuplja privole od kupaca/korisnika.

Društvo ABC će se pripojiti društvu XYZ te će društvo ABC prestati postojati. Upisom pripajanja u sudski registar imovina pripojenog društva ABC i njegove obveze prelaze na društvo preuzimatelja (društvo XYZ).

Pitanje:

Je li dovoljno da društvo XYZ obavijesti ispitanike o pripajanju i novom voditelju obrade uz informaciju da društvo XYZ (kao pravni sljednik) preuzima sve privole koje su kupci/korisnici već dali društvu ABC?

Treba li društvo XYZ ispitanicima dati mogućnost povlačenja privole?

Odgovor:

S obzirom da u pitanju navodite pravno precizan pojam pripajanja društava, kao i neke od pravnih posljedica takvog pripajanja („(...) te će društvo ABC prestati postojati. Upisom pripajanja u sudski registar imovina pripojenog društva ABC i njegove obveze prelaze na društvo preuzimatelja (društvo XYZ) (...)”, za odgovor na pitanje koje postavljate nije odlučna činjenica radi li se u konkretnom slučaju o povezanim društvima u smislu odredbi čl. 473. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009,