danas je 10.12.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Što sve komunalna društva moraju napraviti kako bi zadovoljli GDPR Uredbu?

23.8.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Što sve komunalna društva moraju napraviti kako bi zadovoljli GDPR Uredbu? Koje sve dokumente moramo pripremiti? Koje su naše obveze?

Odgovor:

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka - eng. General Data Protection Regulation – u daljnjem tekstu: Uredba), voditeljem obrade smatra "fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne vlasti, agenciju ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka". S obzirom da je komunbalno poduzeće iz pitanja pravna osoba (društvo s ograničenom odgovornošću, vjerojatno u vlasništvu jedne ili više općina kao jedinica lokalne samouprave), i komunalno poduzeće se smatra voditeljem obrade, pa onda i subjektom na koji se primjenjuje Uredba. Osnovna obveza