danas je 25.6.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Uloga službenika za zaštitu podataka

24.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

U članku će biti više riječi o ulozi, načinu imenovanja i zaduženjima službenika za zaštitu podataka.

Imenovanje službenika za zaštitu podataka obvezno je u sljedeća tri slučaja:

  • ako obradu provodi tijelo javne vlasti ili javno tijelo (bez obzira na to koji se podaci obrađuju),
  • ako se osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje od postupaka obrade koji iziskuju redovito i sustavno praćenje ispitanika u velikoj mjeri ili
  • ako se osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje od opsežne obrade posebnih kategorija podataka ili osobnih podataka koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela.

U drugim slučajevima kada imenovanje službenika nije obavezno, organizacijama se preporučuje da imenuju službenike na dobrovoljnoj osnovi, uzimajući u obzir sve pozitivne učinke koje iz toga proizlaze. Treba naglasiti, kada organizacija dobrovoljno imenuje službenika, na njegovo imenovanje, položaj i zadaće primjenjuju se jednaki zahtjevi kao da je imenovanje bilo obavezno.

Više organizacija (skupina poduzetnika) može imenovati jednog službenika za zaštitu podataka.

Pri tome se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

  • da je službenik za zaštitu podataka „lako dostupan iz svakog poslovnog nastana”, odnosno da je kontakt za ispitanike i nadzorno tijelo, ali i sve zaposlene unutar organizacije,
  • njegovi podaci za kontakt lako dostupni, to jest objavom na web stranici,
  • komunikacija se mora odvijati na jezikukoji upotrebljavaju