danas je 3.3.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Video nadzor javnih površina od strane grada i GDPR

6.6.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, u cijelosti je primjenjiva i stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine, a za čiju primjenu i provođenje je nadležna Agencija za zaštitu osobnih podataka.

GDPR ili Opća uredba o zaštiti osobnih podataka neodvojiva je od svakog oblika tehničke zaštite objekata koja uključuje bilo koji način identifikacije osoba. Radi li se o videonadzoru u tvrtkama ili trgovačkim centrima, biometrijskim podacima poput otiska prsta, ruke ili skena šarenice oka za ulaz u zaštićeni dio poslovnice, takvi podaci moraju biti skladišteni prema posebnim propisima.

U članku 4. stavku 1. točka 1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka propisuje se da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Sukladno članku 5. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka osobni podaci moraju