danas je 10.12.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Vođenje evidencije obrade podataka - na što se odnosi

24.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Možete li mi pojasniti vođenje evidencije iz Pravilnika. Na što se to točno odnosi? Da li se evidencija odnosi na neki poseban dokument? Je li taj dokument nekakva knjižica u pisanoj ili elektronskoj formi za sve radnike i korisnike ili samo vodimo evidenciju na način da na jedan dokument pobrojimo zbirno zaposlenike i korisnike kroz pojedine programe Gradskog društva Crvenog križa Sisak? Mi imamo podatke za osobne podatke radnika u računovodstvu, imamo privole za sve radnike i korisnike pojedinih programa. Trebamo li još nešto voditi?

Odgovor:

UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka - eng. General Data Protection Regulation – u daljnjem tekstu: Uredba) definiran je „voditelj obrade” kao fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka, s tim da je „osobni podatak” definiran kao "svaki podatak koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”)", što znači da se Uredba ne