danas je 25.6.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zakonski uvjeti za uvođenje videonadzora u prostorima poslodavca

2.5.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.4 Zakonski uvjeti za uvođenje videonadzora u prostorima poslodavca

Kristian Plazonić, dipl.iur., Igor Radelić, dipl. iur.

Da bi videonadzor u prostoru poslodavca bio dopušten mora imati ispunjene zakonske uvjete u pravnim osnovama. Dvije su pravne osnove u kojima su sadržani zakonski uvjeti. Prva, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine", br. 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon), a druga, Zakon o radu (''Narodne novine'', br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22., u daljnjem tekstu: ZOR.).

Sagledavajući navedene pravne osnove možemo zaključiti da postoji sedam zakonskih uvjeta odnosno pretpostavki koje mora ispuniti poslodavac da bi u svom prostoru mogao postaviti sredstva videonadzora. To su:

- obavijest radnicima o namjeri donošenja odluke o postavaljanju sustava videonadzora

- donošenje pravilnika o radu ili nekog drugog pravilnika,

- savjetovanje s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci,

- određivanje osobe ovlaštene za pristup osobnim podacima,

- uočljivo i nedvojbeno označavanje (slikom i tekstom) da se prostor poslodavca snima videonadzornom kamerom,

- te da se radi o prostoru koji je prihvatljiv za video nadzor,

- provesti test ravnoteže

Obavijest radnicima o namjeri donošenja odluke o postavaljanju sustava videonadzora

Zakon zahtjeva da se obrada osobnih podataka radnika putem sustava videonadzora može provoditi samo ako su uz uvjete utvrđene Zakonom ispunjeni i uvjeti utvrđeni propisima kojima se regulira zaštita na radu i ako su radnici bili na primjeren način unaprijed obaviješteni o takvoj mjeri te ako je poslodavac informirao zaposlenike prije donošenja odluke o postavljanju sustava videonadzora.

Donošenje pravilnika o radu ili nekog drugog pravilnika

Pravo je poslodavca da zbog primjerice sigurnosti ili nekog drugog svrhovitog razloga, koji je zakonski dopušten postavi videokamere u svom objektu odnosno prostoru. Da bi to pravo ostvario mora ispuniti navedene pretpostavke, a jedna od pretpostavki koju mora realizirati se odnosi na donošenje pravilnika o radu ili nekog drugog pravilnika. U tom pravilniku o radu ili nekom drugom pravilniku, koji se primjerice može nazvati pravilnik o videonadzoru objekta odnosno prostora poslodavca, moraju biti sadržana ponajprije pravila o uporabi videokamera te pravila o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka iz videozapisa. Osim toga u pravilniku mora biti sadržano da su radnici informirani da se njihovi osobni podaci od strane voditelja obrade