Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zakonski uvjeti za uvođenje videonadzora u prostorima poslodavca

8.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.4 Zakonski uvjeti za uvođenje videonadzora u prostorima poslodavca

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Da bi videonadzor u prostoru poslodavca bio dopušten mora imati ispunjene zakonske uvjete u pravnim osnovama. Dvije su pravne osnove u kojima su sadržani zakonski uvjeti. Prva, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine”, br. 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon), a druga, Zakon o radu (''Narodne novine'', br. 93/14. i 127/17., u daljnjem tekstu: ZOR.).

Sagledavajući navedene pravne osnove možemo zaključiti da postoji šest zakonskih uvjeta odnosno pretpostavki koje mora ispuniti poslodavac da bi u svom prostoru mogao postaviti sredstva videonadzora. To su:

  • - obavijest radnicima o namjeri donošenja odluke o postavaljanju sustava videonadzora
  • - donošenje pravilnika o radu ili nekog drugog pravilnika,
  • - savjetovanje s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci,
  • - određivanje osobe ovlaštene za pristup osobnim podacima,
  • - uočljivo i nedvojbeno označavanje (slikom i tekstom) da se prostor poslodavca snima videonadzornom kamerom,
  • - te da se radi o prostoru koji je prihvatljiv za video nadzor.

Obavijest radnicima o namjeri donošenja odluke o postavaljanju sustava videonadzora

Zakon zahtjeva da se obrada osobnih podataka radnika putem sustava videonadzora može provoditi samo ako su uz uvjete utvrđene Zakonom ispunjeni i uvjeti utvrđeni propisima kojima se regulira zaštita na radu i ako su radnici bili na primjeren način unaprijed obaviješteni o takvoj mjeri te ako je poslodavac informirao zaposlenike prije donošenja odluke o postavljanju sustava videonadzora.

Donošenje pravilnika o radu ili nekog drugog pravilnika

Pravo je poslodavca da zbog primjerice sigurnosti ili nekog drugog svrhovitog razloga, koji je zakonski dopušten postavi videokamere u svom objektu odnosno prostoru. Da bi to pravo ostvario mora ispuniti navedene pretpostavke, a jedna od pretpostavki koju mora realizirati se odnosi na donošenje pravilnika o radu ili nekog drugog pravilnika. U tom pravilniku o radu ili nekom drugom pravilniku, koji se primjerice može nazvati pravilnik o videonadzoru objekta odnosno prostora poslodavca, moraju biti sadržana ponajprije pravila o uporabi videokamera te pravila o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka iz videozapisa. Osim toga u pravilniku mora biti sadržano da su radnici informirani da se njihovi osobni podaci od strane voditelja obrade prikupljaju i da radnici imaju pravo na pristup osobnim podacima, konkretno, da mogu napraviti uvid u sadržaj videozapisa.

Obvezno savjetovanje s radničkim vijećem

Prije donošenja pravilnika o radu ili nekog drugog pravilnika kojim su utvrđena pravila o videonadzoru poslodavac je obvezan savjetovati se s radničkim vijećem. Ponajprije jer se donošenje takvog pravilnika smatra važnom odlukom pa poslodavac namjeravanu odluku o donošenju takvog pravilnika mora dostaviti radničkom vijeću potpuno i pravodobno, tako da mu omogući davanje primjedbi i prijedloga, kako bi rezultati rasprave stvarno mogli utjecati na donošenje odluke.

U slučaju protivljenja odluci poslodavca o donošenju pravilnika radničko vijeće protivljenje mora obrazložiti. Protivljenje donošenja pravilnika poslodavac nije obvezan respektirati. To znači da

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: